SUMIF функция е от групата на математическите и тригонометрични функции.