Ексел 2016 » Публикации за Excel » Excel 2016 мощта на функциите

Excel 2016 мощта на функциите

Excel 2016 мощта на функциите. Кой са основните групи функции?

еxcel 2016 мощта функциите

 

Еxcel 2016 мощта функциите. Всекидневно в нашата работа ни се налага да извършваме пресмятания, независимо от това в коя сферата  на дейност работим. Дали е счетоводство, бизнес анализ, банково дело, маркетинг, планиране, статистически анализ  и т.н. Винаги ще се наложи използването на функции и формули в работата ни.

Всички уважаващи себе си институции и фирми се възползват от възможностите и инструментариума на Excel 2016.

Мощен инструмент на програмата са нейните вградените функции, който ни позволяват да извършваме редица сложни задачи, който да се решат по лесен и фин начин. В Ексел функциите са разделени на няколко категории, според  вида задачи или действия , които могат да изпълняват.

Кои са те?

Основните категории функции и какви задачи изпълняват, можете да прочетете по надолу.

Основни категории функции:

 1. Финансови функции (Financial Functions)
 2. Логически функции (Logical Functions)
 3. Текстови функции (Text Functions)
 4. Функции за дата и време (Date & Time Functions)
 5. Функции за търсене и извличане на данни (Lookup & Reference Functions)
 6. Математически и тригонометрични (Math &Trig)
 7. Статистически функции (Statistical Functions)
 8. Инженерни функции (Engineering Fuctions)
 9. Функции за бази данни (Database Functions)

Къде може да приложите отделните групи функции?

Всяка функция може да се приложи спрямо вашите критерии и желания. Зависи вие какво искате да извършите, каква ви е целта на използването на определена функция или формула. Можете да ползвате функции на всякъде където имате данни във всички сектори на икономиката.

Също така можете да ползвате единично всяка една от функциите а също така можете да ползвате и вложени функции (до 64 функции). Функциите в Ексел са една прекрасна магия на програмата която ви дава много големи възможности за обработка на вашите данни.

Сега ще разгледаме основното пред значение на групите от функции в Ексел.

 1. Групата на Финансови функции (Financial Functions)

Финансови функции са свързани с изчисления на инвестиции, работна заплата, за изчисление на лихвата по кредит, за пресмятане на амортизацията, може да сметнете бъдещата стойност на инвестициите,  можете да изчислите годишната лихва при кредит и много други неща.

Основните функции в тази група са PV, PMT, RATE, DB, DISC  и други.

Финансови функции в ексел - еxcel 2016 мощта функциите

Финансови функции най-често се употребяват от хора който се занимават с банково дело и счетоводство.

 1. Групата на Логически функции (Logical Functions)

Най-честата употреба на логическите функции е за  проверка на едно или множество критерия. Което дали дадено условие е вярно или не, следват  различни опции и посоки за решаване на определена задача.

Най-често използваните в група функции са  IF, AND, OR, IFERROR . Тяхната употреба може да е самостоятелно също  така можете и да ги комбинирате и с други функции. При комбинирането на функциите по този начин можете да зададете няколко критерия за проверка едновременно, което от своя страна ги превръща в мощен инструмент за извършване на трудни и сложни задачи.

Тези функции са много полезни на хората който се занимават с счетоводство и търговия.

 1. Групата на Текстови функции (Text Functions)

Текстови  функции са лесни и практични. Те ще ви помогнат в различни ситуации например когато трябва да извлечете определен  брой символи (като текст, числа, специални знаци) от началото, средата или края на дума, когато искате да извлечете числови стойности или комбинирани записи от текст и числа. Можете да извличате и специализирани знаци като @, #, $, %, & и други.

При самостоятелна употреба текстовите функции не са чак толкова полезни. Силата на текстовите функции е в употребата им с други функции, да ги вложим с няколко функции за да можем да си извлечем нужната информация.

Най-употребяваните текстови функции са:  LEFT, RIGHT, MID, FIND, TRIM, LEN, SUBSTITUTE, REPLACE, CONCATENATE  др.

 1. Функции за дата и време (Date & Time Functions) в еxcel 2016 мощта функциите

Функции за дата и време се използват да се планира във времето, също така и за изчисляване на работните дни между две дати,  можете да преброите годините, месеците и дните между две дати е възможно и лесно постижимо с вградените функции за дата и време. Функции за дата и време като TODAY, WORKDAY, NETWORKDAYS, DATEDIF, EOMONTH, EDATE много ще ви улеснят при изчисления свързани с времеви периоди , както и за бъдещи периоди, така и за минали периоди. В случаи, че не знаете коя е днешната дата можете да използвате клавишната комбинация CTRL + ;    или въведете в празна клетка тази функция   =TODAY() след което натиснете ENTER.

Препоръчвам ги на хората който са от човешки ресурси и счетоводство.

 1. Функции за търсене и извличане на данни (Lookup & Reference Functions) в еxcel 2016 мощта функциите

Функции за търсене и извличане на данни. Те са в специална категория функции. Това са функции,  които със сигурност си заслужава да знаете. И не само защото са много полезни и ви спестяват много усилия и време. Функции за търсене и извличане на данни ви предоставят възможност да предложите много гъвкави решения при работа с огромна база данни, можете да търсите и извлечете информация по посочен критерий, те ви дават възможност да  сравнявате  хиляди редове от една таблица с друга таблица и да откривате съвпаденията, разлики или липса на данни.

Функции за търсене и извличане на данни, най-често използваните заради които ще спечелите респекта на колегите са: VLOOKUP, HLOOKUP, LOOKUP, INDEX, MATCH, OFFSET, TRANSPOSE.

 1. Математически и тригонометрични функции (Math &Trig Functions) в еxcel 2016 мощта функциите

Excel 2016 мощта функциите. Математически и тригонометрични функции са действия, като събиране, изваждане, умножение, деление,  закръгляне на числа, намиране на квадратен корен,  извеждане на абсолютна стойност,  тези функции са много използвани не само в училищните задачи, но също така и при ежедневната ни работа.

Абсолютно е, че най- известната и използвана функция на Excel е функция SUM, с нея можем да сумираме  голям брой числови данни. Много подобни по възможности са сродните  на SUM, SUMIF  и  SUMIFS,  те увеличават възможността за сумиране по следния начин като разширяват и увеличават критериите по който да се извърши сумирането.

Други популярни функции от група  на математическите са PRODUCT (умножение) , ROUND ( закръгляне на стойност), ABS ( абсолютна стойност) и LOG (логаритмична функция).

      7.Статистически функции (Statistical Functions)

Статистически функции са лесни за употреба и много полезни в доста ситуации. Те се използват при преброяване на определени видове данни като числа, текст, празни клетки,  намиране на средни показатели, преброяване по определен критерий, извеждане на най-високи или най-ниски стойности.

Най-популярни и често употребявани статистически функции са: COUNT, COUNTA, COUNTBLANK, COUNTIF, AVERAGE, AVERAGEIF, AVERAGEIFS, MAX, MIN и др.

Те са направени за хората на маркетинга и статистиката и онлайн маркетингът.

    8.Инженерни функции (Engineering Fuctions)

Инженерни функции са пред начени за хора който се занимават с проектиране и изграждане на съоръжения от промишлен характер като коли, заводи, мостове и други. Най-често използваните инженерни функции са GESTEP, HEX2BIN, HEX2DEC, HEX2OCT, IMABS, IMAGINARY, IMCOS и други.

Те са приложими най-вече за инженери.

 1. Функции за бази данни (Database Functions)

Excel 2016 мощта функциите. функции за бази данни са много практични и лесни за употреба. Използват се най често за извличане на информация от база данни. С тях можете да осреднявате стойности в база данни, можете да преброите колко клетки са празни в базата, можете да преброите колко клетки съдържат числа в дадена колона, също така можете да извличате отделна стойност от колона в списък, можете да намерите най-голямото и най-малкото число в дадена база данни или списък в Ексел.

Най-употребяваните функции за бази данни са DMAX, DMIN, DGET, DCOUNT, DCOUNTA, DAVERAGE, DPRODUCT, DSUM и други.

Функциите от тази група могат да се използват от всички потребители който разполагат с огромни таблици или връзки с бази данни.

Заключение! еxcel 2016 мощта функциите

Една от най-големите магии на Ексел са функциите. Препоръчвам ви да ги използвате постоянно във вашата работа така ще си спестите много време и ще си улесните значително работата си.